telefon:
605 747 662, 605 746 170

e-mail:
ul. Míru 16, 337 01 Rokycany
www.artfotografika.cz
Smluvní podmínky

Ve fotogalerii www.artfotografika.cz jsou obsaženy fotografie, jejichž autory (osoby s autorskými právy) jsou pracovníci naší firmy. Jejich jména jsou uvedena níže.

Provozovatel galerie:
ArtFotoGrafika, ul. Míru 16, 337 01 Rokycany

Odpovědná osoba: Milan Švec, 338 22 Volduchy 154 (doručovatelská adresa)
E-mail: milan@artfotografika.cz
Internetová adresa: www.artfotografika.cz

Zástupce: Pavlína Vildová, 338 05 Mýto, Letná I/305 (doručovatelská adresa)
E-mail: pavlina@artfotografika.cz
Internetová adresa: www.artfotografika.cz

Galerii lze prohlížet bez omezení.
Vyobrazení je provedeno ve zmenšeném formátu (tzv. miniatury) s možností prohlížení ve zvětšeném náhledu. Náměty jsou označeny názvy (čísly), podle nichž lze fotografie objednávat.


Režimy (licence) užití fotografií:

Jednorázové nevýhradní užití
umožňuje jednorázové neexklusivní užití námětu na jeden konkrétní účel. Námět bude nadále umístěn v galerii
s označením o jednorázovém nevýhradním užití.

Jednorázové výhradní užití
umožňuje jednorázové exklusivní užití námětu na jeden konkrétní účel. Tato exklusivita platí po dobu 1 roku (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Fotografie není po tuto dobu poskytována dalším zákaznímům. Námět bude nadále umístěn v galerii
s označením o jednorázovém výhradním užití.

Trvalé nevýhradní užití
umožňuje trvale opakovaně neexklusivně námět užívat. Fotografie bude nadále umístěna v galerii s označením
o trvalém nevýhradním užívání. Tato fotografie (s trvalým nevýhradním užitím) může být poskytnuta třetí osobě pouze
v případě, že bude informována o tomto trvalém nevýhradním užívání.

Trvalé výhradní užití
umožňuje trvalé exklusivní opakované užívání námětu bez časového omezení (respektive po dobu trvání práv autora). Tento námět bude po uzavření smlouvy autora se zákazníkem
z galerie odstraněn a nebude žádným způsobem dále autorem užíván.

Konkrétní smluvní podmínky jednotlivých licencí budou uvedeny ve smlouvách uzavřených se zákazníkem. Jednotlivé smlouvy budou se zákazníky uzavírat autoři, jejichž jména jsou uvedena na stránkách galerie. Po uzavření smlouvy je uživatel oprávněn užívat námět (v souladu se sjednanými podmínkami) pro své potřeby - reklama, grafické návrhy, a jiné.

Užití námětů je povoleno pro všechna média. Opakované použití lze realizovat v rámci jednoho projektu. Pro případ užití v jiném projektu nebo pro jiného zákazníka musí být práva k užití znovu zakoupena.

Snímky není povoleno užívat při vytváření hanlivých, urážlivých
a ponižujících materiálů což by mohlo vést k poškození pověsti osob na snímcích nebo poškození cti autorů. Rovněž není dovoleno deformovat a znetvořovat náměty tak aby se toto dotýkalo zájmů a citů autorů nebo zobrazených osob. Je-li však toto záměrem uživatele, je nutné si vyžádat písemný souhlas autora.

Zákazník (uživatel) by měl u použité fotografie uvést zdroj snímku (tzv. kredit):
© jméno autora, www.artfotografika.cz.
Pouze tam, kde by tento text rušil grafický záměr uživatele toto odpadá.

Uživatel není oprávněn na základě smlouvy převádět autorská práva na třetí osoby. Pokud tyto povinnosti poruší odpovídá za vzniklé škody autorovi.

Provozovatel je oprávněn upravovat podmínky užívání námětů.

Za provozovatele galerie:
Milan Švec

© 2006 - design ArtFotoGrafika
optimalizace pro 1024x768px